Nami overené

Nami overené vozidlá prešli kontrolou technického stavu a disponujú ODO-passom.

1

Kontrola technického stavu vozidla

Pri záujme o kontrolu technického stavu vášho vozidla je nevyhnutná osobná návšteva servisu v termíne ktorý si vopred dohodneme. Súčasťou návštevy je kontrola funkčnosti motora, kontrola brzdového systému, kontrola osvetlenia, kontrola stavu laku karosérie, kontrola pneumatík a kontrola funkčných častí vozidla autorizovaným servisom.

2

Digitálne meranie hrúbky laku vozidla

Chcete si preveriť, že vaše vozidlo je nebúrané?

Meranie hrúbky laku na kovových častiach motorového vozidla vykonávame pomocou digitálneho povlakomera (testera/merača). Meraním sa určuje hrúbka laku jednotlivých častí karosérie v mikrometroch, čím je možné odhaliť opravované časti vozidla.

3

Tlač ODO – Passu

ODO PASS je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidla. Výpis zobrazuje stav kilometrov v čase, kedy boli zaznamenané a zobrazuje históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke – pri TK, EK, KO a podobne. Informácie z registra sú jediným oficiálnym zdrojom, ktorý poskytuje pravdivé údaje o histórii najazdených kilometrov. Na základe údajov o kilometroch je možné získať prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený.

4

Vyhotovenie fotografií vozidla

Na zabezpečenie fotografii vozidla musí byť vaše vozidlo pristavené v dohodnutom termíne v servise. Vozidlo musí byť vyčistené a umyté. Fotenie sa primárne uskutočňuje pred budovou servisu, prípadne sa môže presunúť pred hlavnú budovu predajne. Po fotení vám na email pošleme celú fotodokumentáciu.

5

Ohodnotenie vozidla

Ohodnotenie vozidla je spojené s kontrolou vozidla, ktorá je nevyhnutná ako podklad pre určenie ceny. Cenu určuje poverená osoba na základe jeho trhovej hodnoty. Pre ohodnotenie vozidla ako aj kontrolu technického stavu je nevyhnutné doložiť potrebné doklady (napr. predloženie osvedčenia o evidencii a pod.). Po absolvovaní kompletného ohodnotenia vozidla obdržíte výstup z kontroly vozidla a aktuálnu trhovú cenu.

6

Príznak „Nami overené“

V prípade, že absolvujete v servise kontrolu technického stavu vozidla a budete disponovať platným ODO-Passom, Váš inzerát dostane príznak ,,Nami overené”!