Súhlas GDPR

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka udeľujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním kontaktných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa) spoločnosťou NOVÝ TOPCAR, s.r.o. (IČO: 36 371 653) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania newsletterov (marketingových informácií o aktuálnych ponukách, službách a akciách prevádzkovateľa). Súhlas udeľujem na obdobie 3 rokov od udelenia súhlasu.  

 

Dotknutá osoba nie je povinná udeliť súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov na uvedený účel (udelenie súhlasu je dobrovoľné)udelený súhlas má právo kedykoľvek odvolať. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, prevádzkovateľ je povinný takto poskytnuté osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať. Odvolanie súhlasu je možné realizovať odhlásením sa z newslettra kliknutím na linku na konci newslettra alebo

zaslaním žiadosti postupom podľa pokynov uvedených v sekcii Ochrana osobných údajov. 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov a práv dotknutej osoby sú dostupné na webovom stránke bazar.topcar.sk v časti Ochrana osobných údajov.